• +387 51 491 555
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o.

UPRAVLJAČKA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU!

CILJ DRUŠTVA

Cilj Društva je da investitorima (pravnim i fizičkim licima) sa područja Bosne i Hercegovine i inostranstva obezbijedi respektabilne investicione fondove zatvorenog i otvorenog tipa, te im omogući plasiranje slobodnih novčanih sredstava u investiciju. Upravljanje investicionim fondovima Društvo obavlja u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima, a sa pažnjom dobrog privrednika prevashodno poštujući načela savjesnosti i poštenja.

INVESTICIONA STRATEGIJA

Osobine koje karakterišu DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. su predanost, detaljna istraživanja, iskustvo u upravljanju imovinom, korporativnim finansijama i ulaganju u hartije od vrijednosti na tržištima kapitala. Naša investiciona strategija se zasniva na dugoročnoj perspektivi ulaganja i fokusiranosti na odabir investicija te poznavanju tržišta, detaljnoj analizi kompanija uz dugoročni investicioni horizont i aktivan pristup upravljanju imovinom. Društvo upravlja fondovima na način da se uvijek obezbeđuje poštovanje načela investiranja, tačnije, načelo sigurnosti imovine Fonda, načelo diversifikacije portfolija i načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom, podzakonskim aktima statutima i prospektima pojedinog investicionnog fonda.

VAMA NA USLUZI

DOKUMENTACIJA

NOVOSTI MANAGEMENT SOLUTIONS