• +387 51 491 555
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o.

UPUTSTVO ZA PRIMANJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU I KUPOVINU UDJELA OAIF PROFIT PLUS

Spisak neophodne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev
POSTUPAK OTKUPA UDJELA

FIZIČKA LICA

* Postupak prijema Zahtjeva za otkup udjela
- lično ili preko punomoćnika u sjedištu Društva,
- dostavom putem pošte.

* Način identifikacije podnosioca Zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev

1) Lično u sjedištu Društva

a) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici: www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
b) Kopija važećeg identifikacionog dokumenta vlasnika udjela – original na uvid (lična karta ili pasoš);
c) Kopija kartice žiro/tekućeg računa u banci vlasnika – original na uvid ili potvrda banke o otvorenom žiro/tekućem računu u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH.

2) Preko Punomoćnika u sjedištu Društva

a) Ovjerena Punomoć uz naznaku da se ista odnosi na otkup udjela (identifikacioni dokument na uvid od punomoćnika)
b) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
c) Ovjerena kopija važećeg identifikacionog dokumenta vlasnika udjela (lična karta ili pasoš);
d) Ovjerena kopija kartice žiro/tekućeg računa u banci vlasnika udjela ili potvrda banke o otvorenom žiro/tekućem računu u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH.

3) Dostava Zahtjeva putem pošte

a) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
b) Ovjerena kopija važećeg identifikacionog dokumenta vlasnika udjela (lična karta ili pasoš);
c) Ovjerena kopija kartice žiro/tekućeg računa u banci vlasnika udjela ili potvrda banke o otvorenom žiro/tekućem računu u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH.

VAŽNE NAPOMENE:

* Ukoliko je fizičko lice politički eksponirano, potrebno je da podnese:

1) Upitnik za politički i javno eksponirana lica (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/Upitnik za politički i javno eksponirana lica)

* Ukoliko je fizičko lice američki državljanin potrebno je da podnese sljedeće obrasce:

1) Obrazac W-8BEN-E (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/ Obrazac W-8BEN-E)
2) Obrazac W-9 (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/ Obrazac W-9).

* Ukoliko je vlasnik udjela maloljetno lice, koje nema ličnu kartu i/ili pasoš osim navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti:

a) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici: www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
b) Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih;
c) Kopija identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva – original na uvid (ovjeriti u slučaju slanja putem pošte);
d) Kopija kartice žiro/tekućeg računa banke ili potvrdu iz banke o otvorenom žiro/tekućem računu u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH (ovjeriti u slučaju slanja putem pošte);
e) Saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.

PRAVNA LICA

* Postupak prijema Zahtjeva za otkup udjela
- lično ili preko punomoćnika u sjedištu Društva,
- dostavom putem pošte.

* Način identifikacije podnosioca Zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev

1) Lično u sjedištu Društva

a) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici: www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
b) Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od tri mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (takođe, ne starije od tri mjeseca)
c) Ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u
d) Ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH)
e) Ovjerena kopija važećeg identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
f) Izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica sa prilozima (kopije aktuelnih izvooda iz sudskog registra do krajnjeg vlasnika (fizičkog lica), ovjerene od strane nadležnog organa (ne starije od tri mjeseca) odnosno, za strana pravna lica ovjereni dokumenti do krajnjeg vlasnika o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa, prevedeni i ovjereni od strane ovlašćenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca) i ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta krajnjeg vlasnika (fizičkog lica))

2) Preko Punomoćnika u sjedištu Društva

a) Ovjerenu punomoć uz naznaku da se ista odnosi na otkup udjela
b) Ovjerena kopija identifikacionog dokumenta punomoćnika
c) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici: www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
d) Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starije od tri mjeseca), odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (takođe, ne starije od tri mjeseca)
e) Ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u
f) Ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH)
g) Ovjerena kopija važećeg identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
h) Izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica sa prilozima (kopije aktuelnih izvooda iz sudskog registra do krajnjeg vlasnika (fizičkog lica), ovjerene od strane nadležnog organa (ne starije od tri mjeseca) odnosno, za strana pravna lica ovjereni dokumenti do krajnjeg vlasnika o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa, prevedeni i ovjereni od strane ovlašćenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca) i ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta krajnjeg vlasnika (fizičkog lica))

3) Dostava Zahtjeva putem pošte

a) Zahtjev za otkup udjela (uredno popunjen i potpisan) – zahtjev moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici: www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/zahtjev za otkup);
b) Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od tri mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (takođe, ne starije od tri mjeseca)
c) Ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u
d) Ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH)
e) Ovjerena kopija važećeg identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
f) Izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica sa prilozima (kopije aktuelnih izvoda iz sudskog registra do krajnjeg vlasnika (fizičkog lica), ovjerene od strane nadležnog organa (ne starije od tri mjeseca) odnosno, za strana pravna lica ovjereni dokumenti do krajnjeg vlasnika o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa, prevedeni i ovjereni od strane ovlašćenog sudskog tumača (ne stariji od tri mjeseca) i ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta krajnjeg vlasnika (fizičkog lica))


VAŽNE NAPOMENE:

* Ukoliko je stvarni vlasnik politički eksponirano lice, potrebno je da podnese:

1) Upitnik za politički i javno eksponirana lica (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/Upitnik za politički i javno eksponirana lica)

* Ukoliko je stvarni vlasnik američki državljanin, potrebno je da podnese sljedeće obrasce:
1) Obrazac W-8BEN-E (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/ Obrazac W-8BEN-E)
2) Obrazac W-9 (obrazac moguće dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.management-solutions.biz (u meniju izabrati: naši fondovi/odabrati fond/obrasci/ Obrazac W-9).
POSTUPAK KUPOVINE UDJELA

FIZIČKA LICA

- Uredno popunjen i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela
- Ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta
- Ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke
- Ovjerenu punomoć, ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi na kupovinu udjela.


Ukoliko je klijent ili članovi njegove uže porodice politički eksponirano lice, prilikom kupovine udjela dužno je popuniti:
1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:
1. Obrazac W-8BEN
2. Obrazac W-9

Ako se kupovina udjela vrši u ime maloljetnog lica koje nema ličnu kartu i/ili pasoš, osim navedene dokumetacije uz zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju i to:
- Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih
- Ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva
- Ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke podnosioca zahtjeva
- Saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.

PRAVNA LICA

- Uredno popunjen i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela,
- Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (takođe ne starije od 3 mjeseca)
- Ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u
- Ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke
- Ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
- Ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na kupovinu udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu.

Ukoliko je stvarni vlasnik/vlasnici pravnog lica ili članovi njegove uže porodice politički eksponirano lice, prilikom kupovine udjela dužno je popuniti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:
1. Obrazac W-8BEN-E
2. Obrazac W-8IMY
3. Obrazac W-9

NOVOSTI MANAGEMENT SOLUTIONS