Naš tim

Upravljačka rješenja na jednom mjestu

Naš iskusni tim svojim profesionalnim pristupom spreman je da Vam ponudi odgovarajuće ulaganje u fondove u zavisnosti od Vaših investicionih ciljeva, te da Vam omogući da učestvujete u investiranju na svjetskim i domaćim tržištima kapitala.

Kajkut-Dragan
Uprava Društva
Dragan Kajkut, Izvršni direktor

Email: dragan.kajkut@management-solutions.biz

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Karijeru na tržištu kapitala je započeo 2007.godine, a od marta 2022.godine obavlja funkciju izvršnog direktora u DUIF „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka. Ima veliko iskustvo u investiranju na regionalnim i svjetskim berzama. Posjeduje licence brokera i investicionog menadžera.

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-95-3/22 od 01.03.2022

Investicioni menadžer (Rješenje KHOV RS broj 01-UP-57-544-1/23 od 26.10.2023 dozvola br. 04-4-169/23 važi do 01.11.2025.)

Fatima-Spahic
Uprava Društva
Fatima Spahić, Izvršni direktor

Email: fatima.spahic@management-solutions.biz

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Poslove na tržištu kapitala obavlja od 2001. godine. U Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka  zaposlena od 2016. godine na različitim pozicijama, a od novembra 2019. godine obavlja poslove izvršnog direktora. Posjeduje licencu investicionog menadžera.

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-570-1/19 od 06.11.2019)

daniel-600-429
Middle office
Daniel Kajner, Stručni saradnik u jedinici za kontrolu

Email: daniel.kajner@management-solutions.biz

Diplomirao je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, departman za poslovnu ekonomiju. Svoja interesovanja usmjerio je na marketing i trgovinu te je od 2014. godine posvećen marketinškim aktivnostima na tržištu BiH. Dosadašnje iskustvo stekao je kroz pozicije višeg stručnog saradnika u privatnoj kompaniji za poštanski saobraćaj, account manager-a u dvije full service marketinške agencije kao i na poziciji zamjenika gen. direktora u kompaniji za outdoor oglašavanje i prodaju oglasnog prostora.

andrea
Back office
Andrea Kalabić, Viši rukovodilac jedinice za podršku

Email: andrea.kalabic@management-solutions.biz

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Karijeru na tržištu kapitala je započela 2019. godine u DUIF „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka, kao stručni saradnik u jednici za kontrolu, da bi od 2020. godine obavljala poslove višeg rukovodioca jedinice za kontrolu (Middle Office). Od februara 2022. godine raspoređena je na poziciju višeg rukovodioca jedinice za podršku (Back Office). Posjeduje licencu investicionog menadžera.

Cvijeta-Tomic
Back office
Cvijeta Tomić, Stručni saradnik u jedinici za podršku

Email: cvijeta.tomic@management-solutions.biz

Diplomirala 1984 godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Radila je 20 godina u privredi i 20 godina na tržištu kapitala. Na tržištu kapitala karijeru započela 2003. godine u DUIF ” BLB – Invest” a.d. Banja Luka   kao Investicioni menadžer i računovođa. U  BDD „ Monet Broker“ a.d. Banja Luka dvije godine obavljala poslove direktora. Od juna 2016.godine zaposlena u DUIF „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka gdje obavlja Finansijsko-računovodstvene poslove. Posjeduje i certifikate: investicionog menadžera, investicionog savjetnika, ovlaštenog računovođe, internog revizora, ovlašćenog procjenjivača.

Sonja-Trtic
Interna revizija
Sonja Trtić Vukotić, Interni revizor

Email: sonja.trtic@management-solutions.biz

Diplomirani pravnik iz Banje Luke sa višegodišnjim iskustvom na tržištu kapitala, koje je sticala radeći kao stručni saradnik za pravne poslove u BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, te obavljajući funkciju direktora u Brokerskom društvu za osiguranje „M broker“ a.d. Banja Luka. Od 2019. godine zaposlena je u DUIF „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka kao interni revizor. Posjeduje licence zastupnika u osiguranju, posrednika u osiguranju i ovlaštenog internog revizora za oblast banke i ostale finansijske institucije. Govori engleski i italijanski jezik.

Kontaktirajte nas

Na raspolaganju smo Vam za sva pitanja o ulaganjima i upravljanja imovinom.

    Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.