Podaci o fondu

OMIF VB fond
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 02.02.2023.
2 Neto vrijednost imovine 3.445.259,27 BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 4,7273 BAM

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „VB FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „VB FOND“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu, čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganja
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 2.101.556 59,46
3 Obveznice 816.252 23,09
4 Gotovina i depoziti 547.896 15,50
5 Ostala imovina 68.771 1,95
6 Obaveze 95.653 -2,71
Prinosi
wdt_ID Top 10 pozicija Učešće u imovini
1 Telekom Srpske a.d. Banja Luka 24,33
2 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 8,19
3 Republika Srpska - ratna šteta 6 5,01
4 Republika Srpska 3.5% 06/02/24 4,96
5 Republika Srpska - ratna šteta 11 4,56
6 Veletrgovina a.d. Gradiška 4,55
7 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka 4,07
8 Vodovod a.d. Banja Luka 2,99
9 Promet TP a.d. Prnjavor 2,85
10 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 2,42
Ukupno (%) 63,93

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.