Podaci o fondu

OMIF VB fond
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 28.09.2023.
2 Neto vrijednost imovine 2.924.790,16BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 4,0586 BAM

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „VB FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „VB FOND“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu, čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganja
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 1.692.409 56,06
3 Obveznice 676.451 22,40
4 Gotovina i depoziti 640.936 21,24
5 Ostala imovina 8.769 0,29
6 Obaveze 93.777 3,10
Prinosi
wdt_ID Top 10 pozicija Učešće u imovini
1 Telekom Srpske a.d. Banja Luka 21,69
2 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 7,86
3 Veletrgovina a.d. Gradiška 5,81
4 Republika Srpska 3.5% 06/02/24 5,80
5 Republika Srpska - ratna šteta 11 5,29
6 Republika Srpska - ratna šteta 6 3,91
7 Vodovod a.d. Banja Luka 3,51
8 Promet TP a.d. Prnjavor 3,33
9 Pošte Srpske a.d. Banja Luka 2,56
10 Republika Srpska - ratna šteta 3 2,47
Ukupno (%) 62,23

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.