Podaci o fondu

OAIF Profit plus
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 28.09.2023.
2 Neto vrijednost imovine 5.068.646,93 BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 4,4998 BAM

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZAIF u preoblikovanju „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Univerzalni cilj fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoke rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganja
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 5.143.888 98,68
3 Obveznice 0 0,00
4 Gotovina i depoziti 68.479 1,32
5 Ostala imovina 26 0,00
6 Obaveze 130.523 2,50
Prinosi
wdt_ID Top 10 pozicija Učešće u imovini
1 Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor 37,40
2 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 24,09
3 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 13,86
4 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 5,78
5 Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko 5,40
6 Telekom Srpske a.d. Banja Luka 4,59
7 Elektro Doboj a.d. Doboj 2,03
8 Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik 1,51
9 Veleprehrana a.d. Banja Luka 0,93
10 Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,71
Ukupno (%) 96,30

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.