Osnovni podaci

DUIF "Management solutions"
 • 2008

  Osnivanje

  Osnovano u junu 2008.godine pod nazivom Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Mikrofin Invest" d.o.o. Banja Luka.

 • 2016

  Promjena vlasništva i naziva

  U junu 2016. godine došlo je do promjene vlasništva i promjene naziva Društva u „Management Solutions“ d.o.o Banja Luka.

 • 2016

  Preuzimanje 6 fondova

  U toku 2016. godine Društvo je preuzelo upravljanje nad 6 fondova: ZIF „VIB FOND“, ZIF „BORS INVEST FOND“, ZIF „BLB PROFIT“ i ZIF „Balkan Investment fond“, ZIF „AKTIVA INVEST FOND“ i ZIF „VB FOND“

 • 2018

  Preoblikovanje fondova

  Tokom 2018. god. zatvoreni investicioni fondovi su preoblikovani u otvorene: Otvoreni akcijski investicioni fond „Profit plus“, Otvoreni mješoviti investicioni fond „Balkan investment fond“, Otvoreni akcijski investicioni fond “BORS invest fond”, Otvoreni akcijski investicioni fond “Aktiva invest fond”, Otvoreni mješoviti investicioni fond “VB fond”, Otvoreni akcijski investicioni fond “VIB fond”.

 • 2023

  Novi investicioni fond

  Osnovan Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "MS Global Equity".

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka je pravni nasljednik Društva za upravljanje “MIKROFIN INVEST” d.o.o. Banja Luka. Društvo je počelo sa radom 2008.godine, kao jedno od rijetkih društava za upravljanje osnovanih izvan procesa masovne vaučerske privatizacije u Republici Srpskoj. Primarna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, a našim radom nastojimo da budemo najbolji izbor kada je u pitanju investiranje u fondove.

Misija i vizija

Misija Društva je da investitorima ponudi jedinstvena i prepoznatljiva upravljačka rješenja i omogući im ulaganje slobodnih sredstava u respektabilne investicione fondove.

Vizija Društva je da konstantno raste i da naši investicioni fondovi budu prvi izbor za investiranje u BiH.

Investiciona strategija

Osobine koje karakterišu Društvo su predanost, detaljna istraživanja i iskustvo u upravljanju imovinom i ulaganju u hartije od vrijednosti na tržištima kapitala. Naša strategija u investiranju zasniva se na dugoročnoj perspektivi ulaganja i fokusiranosti na odabir investicija, te poznavanju tržišta i detaljnoj analizi kompanija uz dugoročni investicioni horizont i aktivan pristup upravljanju imovinom. Društvo upravlja fondovima na način da se uvijek obezbjeđuje poštovanje načela sigurnosti, diversifikacije i  likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima, te Statutom i Prospektom pojedinog investicionog fonda.

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima Management Solutions društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Skraćeni naziv: DU IF Management Solutions d.o.o. Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 139, 78000 Banja Luka, R. Srpska, BiH
Telefoni: +387 51/ 491 555, +387 51/ 491 553
Fax: +387 51/ 491 550
E-mail: office@management-solutions.biz
Web site: www.management-solutions.biz
Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-001533 od 06.08.2008. godine.
Broj registarskog uloška: 1-16994-00
Podaci o dozvoli komisije: Broj dozvole 01-UP-051-2892/08 od 10.07.2008.
Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 400.000,00 KM
Matični broj: 11041582
JIB: 4402883170003
Račun i naziv banke: 555-007-00225046-45 Nova banka a.d. Banja Luka
Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka, Petra Preradovića 21

Ime i prezime zakonskih zastupnika: 
Dragan Kajkut – Izvršni direktor Društva
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-95-3/22 od 01.03.2022. godine
Fatima Spahić, izvršni direktor Društva
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-570-1/19 od 06.11.2019. godine

Upravni odbor:
Aleksandra Kujundžić – Predsjednik Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-338-2/21 od 10. 6. 2021. godine
Olgica Radić – član Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-338-4/21 od 10. 6. 2021. godine
Svjetlana Vukajlović – član Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-598-1/23 od 24. 11. 2023. godine

Lica ovlaštena za prodaju i otkup udjela:
Brokersko dilersko društvo Monet Broker

Organizaciona struktura Društva

Management
solutions
brojke

“Investiranje treba da bude više kao posmatranje farbe kako se suši ili posmatranje trave kako raste. Ako želite uzbuđenje, uzmite 800 dolara i idite u Las Vegas.”
Paul Samuelson

0

Vrijednost fondova

0

Godina iskustva

0

Fondova

0

Udjeličara

Management
solutions
brojke

“Investiranje treba da bude više kao posmatranje farbe kako se suši ili posmatranje trave kako raste. Ako želite uzbuđenje, uzmite 800 dolara i idite u Las Vegas.”
Paul Samuelson

0

Vrijednost fondova

0

Godina iskustva

0

Fondova

0

Udjeličara

Management solutions tim

Naš iskusni tim svojim profesionalnim pristupom spreman je da Vam ponudi odgovarajuće ulaganje u fondove u zavisnosti od Vaših investicionih ciljeva, te da Vam omogući da učestvujete u investiranju na svjetskim i domaćim tržištima kapitala.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.