Izvještaji o glasanju

Skupštine emitenata
Naziv dokumentaDatumAkcija
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka25.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka25.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina25.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina20.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje15.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj12.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka08.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik05.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje01.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj01.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje01.03.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko25.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad25.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad25.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka25.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale10.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka05.02.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko22.01.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka22.01.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad22.01.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad22.01.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina22.01.2024Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rudnik kaolina „Motajica“ a.d. Kobaš-Srbac30.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje29.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje29.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka29.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik29.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka28.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj28.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka20.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka10.12.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka30.11.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko24.11.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje20.11.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad20.11.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale20.11.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka30.10.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad25.10.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj02.10.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka27.09.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik15.09.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka12.09.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka29.08.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka22.08.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka15.08.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale29.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad28.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik19.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka18.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje15.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj13.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad11.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad11.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina11.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje05.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka05.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka03.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka03.07.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka30.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići27.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka27.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići26.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka23.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj22.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj22.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka22.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka22.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka22.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale09.06.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj30.05.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka30.05.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veleprehrana a.d. Banja Luka20.05.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik20.05.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale13.05.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka30.04.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veletrgovina a.d. Gradiška21.04.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik20.04.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko13.04.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj10.03.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj10.03.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad03.03.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko28.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad24.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina23.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje20.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik17.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje17.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale09.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka03.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje01.02.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka31.01.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka27.01.2023Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje30.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad30.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka30.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik30.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje28.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka28.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad27.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka27.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina26.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale26.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka26.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka26.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rudnik kaolina „Motajica“ a.d. Kobaš-Srbac24.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad23.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj23.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje21.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje20.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka16.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje16.12.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale28.11.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad- dopuna28.11.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad28.11.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka28.11.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje25.11.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka31.10.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad24.10.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka10.10.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka30.09.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor16.09.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje05.09.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor16.08.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor10.08.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje05.08.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale05.08.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik02.08.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko29.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina28.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad22.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale22.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad18.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka18.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje15.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka08.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Banja Luka04.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad04.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj01.07.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj30.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nemetali a.d. Prijedor30.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka30.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka29.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka29.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka29.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara IGM Drina a.d. Bijeljina29.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Alpro a.d. Vlasenica29.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik28.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boska RK a.d. Banja Luka28.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka28.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod24.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča24.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka24.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina23.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka23.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići23.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj22.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale20.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj17.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka17.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje17.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina17.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad06.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale03.06.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Banja Luka30.05.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veletrgovina a.d. Gradiška27.05.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale23.05.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje23.05.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veleprehrana a.d. Banja Luka13.05.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale28.04.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka19.04.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik15.04.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad15.04.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor06.04.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka18.03.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina17.03.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale15.03.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje26.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko21.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad17.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale16.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka15.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje11.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad11.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj11.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje11.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik09.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik01.02.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina25.01.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje21.01.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka05.01.2022Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Japra a.d. Novi Grad27.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko24.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor22.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina22.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje22.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje22.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad17.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka13.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka09.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale06.12.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje30.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod29.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča29.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka29.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj26.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik16.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko16.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale15.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka12.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka05.11.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje29.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad27.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad27.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko26.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale25.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina25.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka11.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje08.10.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko30.09.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka30.09.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka10.09.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka06.09.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina23.08.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad23.08.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje06.08.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik23.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor21.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje16.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad13.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko13.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad09.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka05.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj01.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina01.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka01.07.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj30.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod30.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča30.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka29.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Gradiška29.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale29.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara IGM Drina a.d. Bijeljina29.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Alpro a.d. Vlasenica29.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka25.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nemetali a.d. Prijedor25.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad25.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj24.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina24.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka23.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Ušće Bosne VP a.d. Šamac21.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka21.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale21.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Japra a.d. Novi Grad19.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Mlinpek a.d. Prnjavor16.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik15.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka11.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka07.06.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veletrgovina a.d. Gradiška28.05.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veleprehrana a.d. Banja Luka21.05.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj07.05.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka04.05.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka05.03.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj04.03.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina04.03.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik02.03.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor25.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko23.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje23.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik16.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje16.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale15.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad12.02.2021Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka12.02.2021Preuzmi
Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.