Podaci o fondu

OMIF Balkan investment fond
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 08.06.2023.
2 Neto vrijednost imovine 3.577.809,36 BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 4,8795 BAM

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganja
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 3.043.844 79,68
3 Obveznice 409.366 10,71
4 Gotovina i depoziti 291.851 7,63
5 Ostala imovina 75.165 1,96
6 Obaveze -4.392 -0,11
Prinosi
wdt_ID Top 10 pozicija Učešće u imovini
1 Telekom Srpske a.d. Banja Luka 30,83
2 Boksit a.d. Milići 25,52
3 Put GP a.d. Istočno Sarajevo 4,45
4 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 4,29
5 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 4,24
6 Republika Srpska - ratna šteta 11 3,60
7 Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik 3,32
8 Republika Srpska - devizna štednja 10 2,59
9 ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo 2,25
10 Republika Srpska - ratna šteta 6 1,93
Ukupno (%) 83,02

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.