Podaci o fondu

OMIF Balkan investment fond
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 14.07.2024.
2 Neto vrijednost imovine 3.722.034,78 BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 5,1373 BAM

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganjaStanje posljednjeg dana prethodnog mjeseca
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 1.883.720 50,57
3 Obveznice 120.938 3,24
4 Gotovina i depoziti 1.296.735 34,81
5 Ostala imovina 78.474 2,10
6 Obaveze 11.001 0,29
PrinosiStanje posljednjeg dana prethodnog mjeseca

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.