Podaci o fondu

OMIF Balkan investment fond
wdt_ID Izvještaj na dan Vrijednost
1 Izvještaj na dan: 28.09.2023.
2 Neto vrijednost imovine 3.184.824,78 BAM
3 Neto vrijednost imovine po udjelu 4,3831 BAM

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbijedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Struktura ulaganja
wdt_ID Vrsta imovine Vrijednost u BAM Učešće u imovini
2 Akcije 2.499.469 78,25
3 Obveznice 331.540 10,37
4 Gotovina i depoziti 340.365 10,65
5 Ostala imovina 22.870 0,71
6 Obaveze 9.421 0,29
Prinosi
wdt_ID Top 10 pozicija Učešće u imovini
1 Boksit a.d. Milići 27,86
2 Telekom Srpske a.d. Banja Luka 26,22
3 Put GP a.d. Istočno Sarajevo 5,32
4 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 4,67
5 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 4,36
6 Republika Srpska - ratna šteta 11 4,25
7 Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik 2,76
8 Republika Srpska - devizna štednja 10 2,73
9 ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo 2,27
10 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 1,71
Ukupno (%) 82,15

Trend dijagram

Držeći taster miša, na grafikonu isjecite željenu zonu posmatranja koju želite detaljnije da analizirate. Nakon isjecanja držeći taster Shift možete se kretati naprijed i nazad po x osi grafikona.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.