Diverzifikacija kao ključ uspješnog investiranja

Diverzifikacija je najjednostavniji i jedan od najefikasnijih načina raspodjele imovine sa ciljem smanjenja rizika. Istorijski podaci pokazuju da se prinosi glavnih kategorija imovine ne kreću uvijek u istom smjeru, a što je više imovina razložena na različite kategorije, to je manja mogućnost gubitka. Diverzifikacija je bitna jer smanjuje mogućnost da jedan faktor utiče na čitav portfelj, a ideja diverzifikacije je da, ako neka imovina ili sektor ostvaruje loše prinose, gubici se mogu nadoknaditi dobicima iz druge imovine ili sektora.

Evo nekoliko razloga zbog čega je diverzifikacija bitna za uspješno investiranje:

  1. Smanjuje rizik: Diverzifikacija pomaže da se smanji rizik od gubitaka. Pretpostavimo da investitor uloži sva svoja sredstva u akcije kompanija u naftnom sektoru. U slučaju pada cijene nafte, čitav portfelj će da ostvari negativan prinos, a investitor će da pretrpi gubitak. Ako bi isti investitor svoja sredstva uložio u više različitih sektora, u slučaju pada cijene nafte samo jedan dio njegovog portfelja bi bilježio negativan prinos, dok bi neki sektori poput turističkog ili prevozničkog mogli da imaju pozitivne prinose.
  2. Balansira portfelj: Diverzifikacija pomaže u balansiranju portfelja, osiguravajući da imamo miks investicija visokog rizika i potencijalno visokih nagrada, te investicija nižeg rizika i veće stabilnosti. Ova ravnoteža je bitna za sigurnost i omogućava da portfelj može da istrpi različite uslove tržišta i potencijalno donese stabilan prinos.
  1. Pozitivno utiče na donošenje odluka: Diverzifikacija takođe pomaže u smanjenju emocionalnog uticaja u procesu investiranja i omogućava donošenje racionalnih odluka. Kada se ulaže u jednu kompaniju, lako se može upasti u mrežu emocionalnih reakcija na dešavanja na tržištu i donošenja impulsivnih odluka. Diverzifikacijom portfelja, primjenjuje se mjerljiviji pristup investiranju, što može pomoći da se izbjegnu greške. Skupe greške. 🙂

Kada se govori o ulaganju u akcije, diverzifikacija podrazumijeva da se raspoloživa sredstva ulože u akcije većeg broja kompanija iz različitih sektora i geografskih područja. Ne postoji tačno definisan broj različitih kompanija u koje bi trebalo ulagati da bi se postigao dobro diverzifikovan portfelj, ali iskustva pokazuju da se već ulaganjem u dvadesetak različitih akcija rizik značajno smanjuje, a da ulaganje u više od 30 akcija najčešće ne doprinosi daljem smanjenju rizika.

Osim ako nisu usko specijalizovani, investicioni fondovi najčešće poštuju princip diverzifikacije i ulažu u akcije većeg broja kompanija iz različitih sektora. Kupovinom udjela u otvorenom investicionom fondu, investitori mogu lako da postignu diverzifikaciju svojih ulaganja, pri čemu su troškovi investiranja u fond obično niži u odnosu na troškove koje bi investitori imali da sami kupuju veći broj akcija.

Investiranje je dugoročan proces, koji između ostalog zavisi od investicionih ciljeva, vremenskog horizonta i individualne sklonosti ka riziku, a diverzifikacija je jedna od najboljih strategija koju koristimo za stvaranje stabilnih prinosa tokom vremena.Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.