dokument-library-stranica

Naziv dokumentaDatumAkcija
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.06.2024.2024/06/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 06.06.20242024/06/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 06.06.2024.2024/06/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 06.06.20242024/06/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 20242024/06/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2024.2024/06/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 31.05.20242024/06/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 25.05.20242024/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 21.05.20242024/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 16.05.20242024/05/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 15.05.20242024/05/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 13.05.2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2024.2024/05/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 30.04.20242024/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 30.04.20242024/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 30.04.20242024/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 30.04.20242024/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 30.04.20242024/05/08Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Revizorski izvještaj Društva za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaj za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2024.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2023.2024/04/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF MS GLOBAL EQUITY 24.04.2024.2024/04/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 24.04.20242024/04/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 18.04.20242024/04/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.04.20242024/04/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 11.04.20242024/04/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.04.20242024/04/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 09.04.20242024/04/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2024.2024/04/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 04.04.2024.2024/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 04.04.20242024/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 04.04.20242024/04/05Preuzmi
Factsheet 31.03.2024.2024/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 02.04.20242024/04/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 02.04.20242024/04/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 02.04.20242024/04/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 28.03.20242024/03/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 28.03.20242024/03/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 26.03.20242024/03/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 22.03.20242024/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 22.03.20242024/03/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2024/03/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2024/03/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina2024/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 20.03.2024.2024/03/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 20.03.20242024/03/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.03.20242024/03/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina2024/03/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 15.03.2024.2024/03/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.03.20242024/03/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 15.03.20242024/03/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2024/03/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 12.03.20242024/03/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 11.03.20242024/03/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.03.20242024/03/12Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2024/03/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 07.03.20242024/03/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 07.03.20242024/03/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2024/03/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 05.03.20242024/03/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2024.2024/03/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 04.03.20242024/03/06Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2024/03/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 29.02.20242024/03/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 29.02.20242024/03/03Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2024/03/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2024/03/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2024/03/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 23.02.2024.2024/02/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 23.02.20242024/02/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 23.02.20242024/02/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 23.02.20242024/02/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 27.02.20242024/02/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 23.02.2024.2024/02/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2024/02/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2024/02/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2024/02/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2024/02/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.02.20242024/02/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 20.02.20242024/02/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 20.02.2024.2024/02/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 12.02.20242024/02/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 12.02.20242024/02/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2024/02/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF MS GLOBAL EQUITY 02.02.2024.2024/02/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 01.02.20242024/02/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 01.02.2024.2024/02/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.02.20242024/02/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 01.02.20242024/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2024.2024/02/07Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2024/02/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 29.01.20242024/01/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 29.01.2024.2024/01/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 29.01.20242024/01/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 23.01.2024.2024/01/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 23.01.2024.2024/01/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 23.01.2024.2024/01/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 23.01.2024.2024/01/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.01.2024.2024/01/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 16.01.20242024/01/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2024/01/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2024/01/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2024/01/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2024/01/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina2024/01/22Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2023.2024/01/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 05.01.2024.2024/01/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 04.01.2024.2024/01/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 03.01.2023.2024/01/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 03.01.20242024/01/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 27.12.20232024/01/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rudnik kaolina „Motajica“ a.d. Kobaš-Srbac2023/12/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2023/12/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje2023/12/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2023/12/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/12/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/12/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2023/12/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.12.20232023/12/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 20.12.2023.2023/12/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 18.12.2023.2023/12/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2023/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2023/12/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 13.12.20232023/12/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 08.12.2023.2023/12/19Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2023.2023/12/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2023/12/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 01.12.20232023/12/04Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/11/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 28.11.2023.2023/11/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2023/11/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 22.11.20232023/11/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 22.11.2023.2023/11/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2023/11/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2023/11/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2023/11/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.11.20232023/11/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 15.11.2023.2023/11/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 15.11.2023.2023/11/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 03.11.20232023/11/15Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2023.2023/11/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2023.2023/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 03.11.2023.2023/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 03.11.2023.2023/11/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2023/10/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 25.10.2023.2023/10/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2023/10/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.10.20232023/10/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 18.10.2023.2023/10/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 11.10.2023.2023/10/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 11.10.20232023/10/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.10.20232023/10/12Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2023.2023/10/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 03.10.20232023/10/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 03.10.2023.2023/10/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 03.10.20232023/10/04Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2023/10/02Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2023/09/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 27.09.20232023/09/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 26.09.20232023/09/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF MS GLOBAL EQUITY 22.09.2023.2023/09/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 21.09.20232023/09/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 21.09.2023.2023/09/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 21.09.20232023/09/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 21.09.2023.2023/09/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 15.09.2023.2023/09/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.09.20232023/09/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 15.09.20232023/09/19Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/09/15Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2023/09/12Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2023.2023/09/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 07.09.20232023/09/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 07.09.2023.2023/09/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 07.09.20232023/09/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 09.09.20232023/09/11Preuzmi
Factsheet 31.08.2023.2023/09/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 31.08.2023.2023/09/01Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu2023/08/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2023/08/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 23.08.20232023/08/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 23.08.20232023/08/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 23.08.2023.2023/08/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 23.08.2023.2023/08/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 23.08.20232023/08/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2023/08/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 18.08.20232023/08/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 18.08.2023.2023/08/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 18.08.20232023/08/21Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2023.2023/08/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/08/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF MS GLOBAL EQUITY 09.08.20232023/08/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 09.08.20232023/08/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 09.08.2023.2023/08/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2023.2023/08/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF MS GLOBAL EQUITY 04.08.20232023/08/07Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 03.08.20232023/08/07Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 03.08.20232023/08/07Preuzmi
Factsheet 31.07.2023.2023/08/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 27.07.20232023/07/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2023/07/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2023/07/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 25.07.20232023/07/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 25.07.20232023/07/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 25.07.2023.2023/07/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 25.07.2023.2023/07/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 25.07.20232023/07/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 25.07.20232023/07/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/07/19Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2023/07/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2023/07/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 12.07.2023.2023/07/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 12.07.20232023/07/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 12.07.2023.2023/07/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 07.07.20232023/07/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 12.07.20232023/07/14Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2023/07/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad2023/07/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2023/07/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina2023/07/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2023.2023/07/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje2023/07/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/07/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2023/07/03Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka2023/07/03Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2023/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići2023/06/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka2023/06/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići2023/06/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 23.06.2023.2023/06/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 23.06.20232023/06/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 26.06.20232023/06/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka2023/06/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 22.06.20232023/06/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 21.06.20232023/06/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 21.06.20232023/06/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2023/06/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj2023/06/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2023/06/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2023/06/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/06/22Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2023.2023/06/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 16.06.2023.2023/06/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 12.06.2023.2023/06/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 12.06.20232023/06/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 12.06.20232023/06/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale2023/06/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 07.06.20232023/06/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 07.06.20232023/06/08Preuzmi
Factsheet – maj 2023.2023/06/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2023/05/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2023/05/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 26.05.20232023/05/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 26.05.20232023/05/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 26.05.2023.2023/05/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 26.05.20232023/05/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 26.05.20232023/05/29Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2022. godinu2023/05/25Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2022.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaj za 2022. godinu2023/05/23Preuzmi
Revizorski izvještaj Društva za 2022. godinu2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2023.2023/05/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 15.05.20232023/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 19.05.20232023/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 19.05.20232023/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.05.20232023/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 19.05.20232023/05/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 15.05.20232023/05/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veleprehrana a.d. Banja Luka2023/05/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/05/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale2023/05/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 05.05.2023.2023/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 05.05.20232023/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 05.05.2023.2023/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 05.05.20232023/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 05.05.20232023/05/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 05.05.20232023/05/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2023/04/30Preuzmi
Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2023.2023/04/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 26.04.20232023/04/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 26.04.20232023/04/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 21.04.2023.2023/04/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veletrgovina a.d. Gradiška2023/04/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/04/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 20.04.20232023/04/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.04.20232023/04/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2023/04/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 11.04.2023.2023/04/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.04.20232023/04/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 05.04.2023.2023/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 05.04.2023.2023/04/05Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF VB FOND 05.04.20232023/04/05Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 05.04.20232023/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 03.04.20232023/04/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 03.04.20232023/04/03Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2023.2023/03/31Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF VB FOND 24.03.20232023/03/24Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 24.03.20232023/03/24Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 24.03.2023.2023/03/24Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 21.03.20232023/03/21Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 20.03.20232023/03/20Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF VB FOND 17.03.20232023/03/17Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 14.03.2023.2023/03/14Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 13.03.2023.2023/03/13Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2023.2023/03/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2023/03/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2023/03/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 10.03.2023.2023/03/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2023/03/03Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2023/02/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2023/02/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina2023/02/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 22.02.2023.2023/02/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje2023/02/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2023/02/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2023/02/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 16.02.2023.2023/02/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 16.02.2023.2023/02/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.02.2023.2023/02/16Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 10.02.2023.2023/02/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 10.02.2023.2023/02/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2023/02/09Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2023.2023/02/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 02.02.2023.2023/02/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 02.02.2023.2023/02/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 02.02.2023.2023/02/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 02.02.2023.2023/02/06Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2023/02/03Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2023/02/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2023/01/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 29.01.2023.2023/01/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 27.01.2023.2023/01/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2023/01/27Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 20.01.2023.2023/01/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.01.2023.2023/01/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 20.01.2023.2023/01/23Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2022.2023/01/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/12/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/12/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2022/12/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 30.12.2022.2022/12/30Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 30.12.2022.2022/12/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 30.12.2022.2022/12/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 30.12.2022.2022/12/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 27.12.2022.2022/12/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/12/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2022/12/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka2022/12/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2022/12/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2022/12/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina2022/12/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2022/12/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka2022/12/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2022/12/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rudnik kaolina „Motajica“ a.d. Kobaš-Srbac2022/12/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2022/12/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2022/12/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 21.12.2022.2022/12/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/12/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 21.12.2022.2022/12/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/12/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.12.2022.2022/12/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2022/12/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2022/12/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 09.12.20222022/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 09.12.20222022/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 09.12.20222022/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 09.12.2022.2022/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 09.12.2022.2022/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 02.12.20222022/12/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 02.12.2022.2022/12/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 02.12.20222022/12/02Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2019.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2022.2022/11/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2022/11/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad- dopuna2022/11/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/11/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2022/11/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje2022/11/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 18.11.2022.2022/11/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.11.20222022/11/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 16.11.20222022/11/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 11.11.20222022/11/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 08.11.2022.2022/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.11.2022.2022/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 08.11.20222022/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 08.11.20222022/11/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 04.11.2022.2022/11/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 01.11.2022.2022/11/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 01.11.2022.2022/11/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 01.11.20222022/11/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 01.11.2022.2022/11/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 01.11.2022.2022/11/01Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2022/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2022.2022/10/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 25.10.2022.2022/10/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 25.10.2022.2022/10/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/10/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 20.10.2022.2022/10/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 20.10.2022.2022/10/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 13.10.2022.2022/10/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 13.10.2022.2022/10/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 12.10.2022.2022/10/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 12.10.20222022/10/12Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2022/10/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 05.10.2022.2022/10/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 05.10.2022.2022/10/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 05.10.2022.2022/10/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 05.10.2022.2022/10/05Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2022.2022/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2022.2022/09/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 30.09.20222022/09/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 23.09.2022.2022/09/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 23.09.2022.2022/09/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 23.09.2022.2022/09/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.09.2022.2022/09/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2022/09/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.09.2022.2022/09/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 08.09.20222022/09/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 08.09.2022.2022/09/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 08.09.2022.2022/09/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje2022/09/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 02.09.2022.2022/09/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 02.09.2022.2022/09/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 02.09.2022.2022/09/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 02.09.20222022/09/02Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2022.2022/08/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 30.08.2022.2022/08/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 30.08.2022.2022/08/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 25.08.2022.2022/08/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 22.08.2022.2022/08/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 19.08.2022.2022/08/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 19.08.20222022/08/19Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2022/08/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 12.08.2022.2022/08/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 12.08.20222022/08/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 12.08.20222022/08/12Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2022/08/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 09.08.2022.2022/08/09Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/08/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale2022/08/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/08/02Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2022.2022/07/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2022/07/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 28.07.2022.2022/07/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 28.07.2022.2022/07/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina2022/07/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 28.07.2022.2022/07/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad2022/07/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale2022/07/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 21.07.2022.2022/07/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 21.07.20222022/07/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 21.07.2022.2022/07/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/07/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2022/07/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 15.07.2022.2022/07/15Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2022/07/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 15.07.2022.2022/07/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 15.07.2022.2022/07/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 12.07.2022.2022/07/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 12.07.20222022/07/12Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka2022/07/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 06.07.2022.2022/07/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 06.07.2022.2022/07/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 01.07.20222022/07/05Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Banja Luka2022/07/04Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2022/07/04Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2022/07/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 01.07.2022.2022/07/01Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 01.07.2022.2022/07/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2022/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nemetali a.d. Prijedor2022/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2022.2022/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu2022/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka2022/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2022/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2022/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara IGM Drina a.d. Bijeljina2022/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Alpro a.d. Vlasenica2022/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/06/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boska RK a.d. Banja Luka2022/06/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2022/06/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod2022/06/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča2022/06/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka2022/06/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 24.06.2022.2022/06/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 24.06.20222022/06/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 26.06.20222022/06/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina2022/06/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka2022/06/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Boksit a.d. Milići2022/06/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj2022/06/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 21.06.2022.2022/06/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2022/06/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2022/06/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2022/06/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/06/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina2022/06/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 16.06.2022.2022/06/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 16.06.20222022/06/16Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 10.06.2022.2022/06/10Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 10.06.2022.2022/06/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad2022/06/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 06.06.20222022/06/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 06.06.20222022/06/06Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2022/06/03Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za maj 2022.2022/05/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Banja Luka2022/05/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veletrgovina a.d. Gradiška2022/05/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 27.05.2022.2022/05/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 27.05.2022.2022/05/27Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 27.05.20222022/05/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale2022/05/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2022/05/23Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 20.05.2022.2022/05/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 20.05.2022.2022/05/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 20.05.20222022/05/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 20.05.20222022/05/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Veleprehrana a.d. Banja Luka2022/05/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 13.05.2022.2022/05/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 11.05.20222022/05/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 04.05.2022.2022/05/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 04.05.2022.2022/05/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 04.05.20222022/05/04Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za april 2022.2022/04/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale2022/04/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 28.04.2022.2022/04/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 21.04.2022.2022/04/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 21.04.2022.2022/04/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 21.04.20222022/04/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2022/04/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 18.04.2022.2022/04/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 18.04.2022.2022/04/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 18.04.2022.2022/04/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/04/15Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/04/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 08.04.2022.2022/04/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2022/04/06Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 05.04.2022.2022/04/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 31.03.2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za mart 2022.2022/03/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 31.03.2022.2022/03/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za I kvartal 2022.2022/03/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 25.03.2022.2022/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 25.03.2022.2022/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 25.03.2022.2022/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 25.03.20222022/03/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 22.03.2022.2022/03/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 22.03.20222022/03/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2022/03/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 18.03.2022.2022/03/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina2022/03/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 17.03.2022.2022/03/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 17.03.2022.2022/03/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 17.03.20222022/03/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jahorina OC a.d. Pale2022/03/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 09.03.2022.2022/03/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 09.03.20222022/03/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 04.03.2022.2022/03/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 03.03.2022.2022/03/03Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 03.03.2022.2022/03/03Preuzmi
Izvještaj o poslovanju Društva za 2021. godinu2022/03/01Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Finansijski izvještaji za februar 2022.2022/02/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/02/26Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 25.02.2022.2022/02/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 25.02.20222022/02/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 24.02.2022.2022/02/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2022/02/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 18.02.2022.2022/02/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 18.02.2022.2022/02/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 18.02.2022.2022/02/18Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 18.02.20222022/02/18Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2022/02/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2022/02/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2022/02/15Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 15.02.2022.2022/02/15Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/02/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2022/02/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2022/02/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2022/02/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 11.02.2022.2022/02/11Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/02/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 04.02.2022.2022/02/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 04.02.2022.2022/02/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 04.02.2022.2022/02/04Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 02.02.2022.2022/02/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 02.02.2022.2022/02/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 02.02.20222022/02/02Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2022/02/01Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za januar 2022.2022/01/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina2022/01/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 25.1.2022.2022/01/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 25.01.2022.2022/01/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 25.01.2022.2022/01/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2022/01/21Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 13.01.2022.2022/01/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 13.01.20222022/01/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka2022/01/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 31.12.20212022/01/04Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za decembar 2021.2021/12/31Preuzmi
Godišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj Društva za 2021. godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Revizorski izvještaj za 2021.godinu2021/12/31Preuzmi
Finansijski izvještaj za 2021. godinu2021/12/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 28.12.20212021/12/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 28.12.2021.2021/12/28Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Japra a.d. Novi Grad2021/12/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2021/12/24Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 24.12.2021.2021/12/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2021/12/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina2021/12/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2021/12/22Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2021/12/22Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 22.12.2021.2021/12/22Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF VIB FOND 20.12.20212021/12/20Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2021/12/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 17.12.2021.2021/12/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 17.12.2021.2021/12/17Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 17.12.2021.2021/12/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 17.12.2021.2021/12/17Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 17.12.20212021/12/17Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2021/12/13Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 10.12.2021.2021/12/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka2021/12/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.12.2021.2021/12/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF BORS INVEST FOND 08.12.2021.2021/12/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2021/12/06Preuzmi
Obavjestenje o isplati udjela OAIF AKTIVA INVEST FOND 02.12.2021.2021/12/02Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OMIF VB FOND 2.12.2021.2021/12/02Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2021/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za novembar 2021.2021/11/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod2021/11/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča2021/11/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka2021/11/29Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 26.11.2021.2021/11/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2021/11/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2021/11/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2021/11/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2021/11/15Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka2021/11/12Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 10.11.2021.2021/11/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2021/11/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 02.11.2021.2021/11/02Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za oktobar 2021.2021/10/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Swisslion industrija alata a.d. Trebinje2021/10/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2021/10/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2021/10/27Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2021/10/26Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2021/10/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina2021/10/25Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 20.10.2021.2021/10/20Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 14.10.2021.2021/10/14Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka2021/10/11Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.10.2021.2021/10/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje2021/10/08Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 01.10.2021.2021/10/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2021/09/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septebar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za septembar 2021.2021/09/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za III kvartal 2021.2021/09/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 28.09.2021.2021/09/28Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 16.09.2021.2021/09/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Aerodromi RS a.d. Banja Luka2021/09/10Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Glas Srpski – grafika a.d. Banja Luka2021/09/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za avgust 2021.2021/08/31Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina2021/08/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2021/08/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Trebinje2021/08/06Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Finansijski izvještaji za jul 2021.2021/07/31Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 30.07.2021.2021/07/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 23.07.2021.2021/07/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik2021/07/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RŽR Ljubija a.d. Prijedor2021/07/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrohercegovina a.d. Trebinje2021/07/16Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Unis USHA a.d. Višegrad2021/07/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara RiTE Gacko a.d. Gacko2021/07/13Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2021/07/09Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 08.07.2021.2021/07/08Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2021/07/05Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 02.07.2021.2021/07/02Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro Doboj a.d. Doboj2021/07/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektro- Bijeljina a.d. Bijeljina2021/07/01Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrokrajina a.d. Banja Luka2021/07/01Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj2021/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod2021/06/30Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Rafinerija ulja a.d. Modriča2021/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Finansijski izvještaji za jun 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021.2021/06/30Preuzmi
Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu2021/06/30Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 29.06.2021.2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nestro Petrol a.d. Banja Luka2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Metal a.d. Gradiška2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Gas promet a.d. Istočno Sarajevo – Pale2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara IGM Drina a.d. Bijeljina2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Alpro a.d. Vlasenica2021/06/29Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Pošte Srpske a.d. Banja Luka2021/06/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Nemetali a.d. Prijedor2021/06/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2021/06/25Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Vodovod a.d. Doboj2021/06/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Duvan a.d. Bijeljina2021/06/24Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka2021/06/23Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Ušće Bosne VP a.d. Šamac2021/06/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Industrijske plantaže a.d. Banja Luka2021/06/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Elektrodistribucija a.d. Pale2021/06/21Preuzmi
Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara Japra a.d. Novi Grad2021/06/19Preuzmi
Obavještenje o isplati udjela OAIF PROFIT PLUS 18.06.2021.2021/06/18Preuzmi
Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.